Virksomhedsgrundlaget for Specialområde Børn og Unge (SBU) er udarbejdet på grundlag af virksomhedsgrundlaget for Psykiatri og Social i Region Midtjylland, samt efter anbefalingerne i Kvalitetsmodellen på det sociale område.

Virksomhedsgrundlaget er tænkt som et strategisk, kontinuerligt justeret redskab og som et styringsredskab for ledelsen.

SBU's virksomhedsgrundlag indeholder vores mission, værdier og holdninger.

Læs SBU's virksomhedsgrundlag (pdf)