Familier med uhelbredeligt syge eller handicappede børn kan få hjælp til at håndtere hverdagen og til at bearbejde tanker og sorger i en svær tid.

FamilieFokus er et samarbejde mellem Institut for Kommunikation & Handicap og Specialområde Børn og Unge Region Midt og er støttet af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler.

Ingen af vores tilbud erstatter andre behandlingstilbud til barnet i hjemmet, de er et supplement.

Er du del af en familie eller har du kontakt til en familie, som har et alvorligt sygt eller svært handicappet barn? Så er det muligt at få tilbudt en af de 3 indsatser, som er en del af FamilieFokus.

Læs mere på FamilieFokus' hjemmeside

Petra Hornung-Nissen
Socialfaglig koordinator
Tlf.: 2051 7124
E-mail: pethor@rm.dk 
Visitation

Afdelingsleder Jannie Falk Bjerregaard

Jannie Falk Bjerregaard
Afdelingsleder
Tlf.: 20463126
E-mail: jannbjer@rm.dk