Familier med uhelbredeligt syge eller handicappede børn kan nu få hjælp til at håndtere hverdagen og til at bearbejde tanker og sorger i en svær tid.

Region Midtjylland fik i februar 2016 tilsagn om 12 mio. kroner fra satspuljen til projektet Familie-FOKUS.

Læs pressemeddelelsen (pdf)

Er du del af en familie eller har du kontakt til en familie, som har et alvorligt sygt eller svært handicappet barn? Så er det muligt at få tilbudt en af de 3 indsatser, som er en del af FamilieFokus.

FamilieFokus' hjemmeside