Hald Ege tilbyder døgnpladser til børn og unge i alderen 5 til 18 år, (SEL § 66 stk. 1) med mulighed for efterværn til det 23. år.

På Hald Ege er der plads til 15 børn og unge, som alle har behov for en længerevarende anbringelse. Målgruppen er kendetegnet ved at have udviklingsforstyrrelser, psykiske vanskeligheder og adfærdsforstyrrelser som ADHD, OCD, Tourette.

Afdelingen er et højt specialiseret tilbud, hvor det pædagogiske personale specifikt er uddannet til at arbejde med lige netop denne målgruppe.

Specialområde Børn og Unge, som Hald Ege hører under, har en stab bestående af en psykolog, kvalitetskoordinator, faglig koordinator samt arbejdsmiljø- og tilsynskoordinator, der også er en del af Hald Eges tilbud.

Hvert år er der to konferencer, som bruges til en vurdering af, hvordan det går med den enkelte samt en opfølgning på de indsatser, der er sat i værk. Sagsbehandler og forældre (så længe barnet ikke er myndigt) er altid inviteret med, og efter behov inddrages relevante tværfaglige samarbejdspartnere.

Vi vægter samarbejdet højt – også samarbejdet med barnets/den unges familie, da det er dem, der oftest kender barnet/den unge bedst.

Endvidere arbejder Hald Ege med SBU-modellen. 

Læs mere om SBU-modellen

Hvordan arbejder vi?

På Hald Ege arbejdes der ud fra metoden Low Arousal. Det er en helhedsorienteret, ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, hvor der sikres en forudsigelig og tryg hverdag samt en kontinuerlig udvikling af barnets/den unges muligheder. Miljøterapi og neuroaffektiv udviklingspsykologi er ligeledes en velbenyttet tilgang over for børnene og de unge.

Hald Eges medarbejdere vægter det meget højt, at børnene og de unge føler sig set, hørt og forstået. Derfor bliver de altid mødt med en anerkendende tilgang, der er baseret på respekten for det enkelte individ.

Der opstilles mål jf. SEL § 140 og sættes delmål for den enkelte, som løbende evalueres af det pædagogiske personale med udgangspunkt i dagligdagen og metoderne ICF og ICS.

Se ydelsesbeskrivelserne for døgntilbud


Man kan altid tage kontakt til afdelingen, hvis man har spørgsmål, eller hvis der er noget, man som forældre/pårørende undrer sig over. Generelt kan man kontakte det pædagogiske personale, der også kan henvise til afdelingsleder.