Ulriksdal er en døgn- og aflastningsafdeling for børn og unge i
alderen 5-18 år (SEL § 66 stk. 1) med mulighed for efterværn til det 23. år. Ulriksdal har i alt 20 døgnpladser.

Målgruppen er kendetegnet ved at have gennemgribende mentale og fysiske funktionsnedsættelser som:

  • autismespektrum forstyrrelser
  • gennemgribende kognitive udviklingsforstyrrelser
  • sjældne handicap
  • multiple funktionsnedsættelser som cerebral parese og epilepsi mv.

Afdelingen er et højt specialiseret tilbud, hvor det pædagogiske personale specifikt er uddannet til at arbejde med lige netop denne målgruppe.

Specialområde Børn og Unge, som Ulriksdal hører under, har en stab bestående af en psykolog, kvalitetskoordinator, faglig koordinator samt arbejdsmiljø- og tilsynskoordinator, der også er en del af Ulriksdals tilbud.

Hvert år er der to konferencer, som bruges til en vurdering af, hvordan det går med den enkelte samt en opfølgning på de indsatser, der er sat i værk. Sagsbehandler og forældre er altid inviteret med, og efter behov inddrages relevante tværfaglige samarbejdspartnere.

Vi vægter samarbejdet højt – også samarbejdet med barnets/den unges familie, da det er dem, der oftest kender barnet/den unge bedst.

Hvordan arbejder vi?

Ulrikdals medarbejdere arbejder ud fra metoden Low Arousal. Det er en helhedsorienteret, ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, hvor der sikres en forudsigelig og tryg hverdag samt en kontinuerlig udvikling af barnets/den unges muligheder.

På Ulriksdal arbejdes der ud fra en sundhedsfaglig tilgang kombineret med sansemotorik og alternative kommunikations-former. Neuroaffektiv udviklingspsykologi er ligeledes en velbenyttet tilgang over for børnene og de unge.

Der opstilles mål jf. § 140 og sættes delmål for den enkelte, som løbende evalueres af det pædagogiske personale med udgangspunkt i dagligdagen og metoderne ICF og ICS.

Se ydelsesbeskrivelserne for døgntilbud

Se ydelsesbeskrivelserne for aflastningstilbud


Man kan altid tage kontakt til afdelingen, hvis man har spørgsmål, eller hvis der er noget, man som forældre/pårørende undrer sig over. Generelt kan man kontakte det pædagogiske personale, der også kan henvise til afdelingsleder.