Alle medarbejdere i SBU er på kursus i Low Arousal lige fra tilkaldevikarer til ledere.

De interne kurser afholdes løbende og efter behov. I 2017 blev der afholdt fire kurser med op til 30 medarbejdere på hvert.

Herudover har medarbejdere en regional undervisningsdag i LOV (lov om voksenansvar) og generel konflikthåndtering.

Fenrishus er fritaget, da det ikke er relevant i forhold til den indskrevne målgruppe.