I SBU skal du som medarbejder evne at sætte dig i børnenes og de unges sted og se bagom en eventuel negativ adfærd. Jo bedre du forstår, hvorfor børnene og de unge agerer, som de gør - jo bedre kan du støtte og hjælpe dem. 

Få her et fagligt indblik i, hvordan Granbo arbejder med Low Arousal i praksis

I SBU fokuserer vi på årsagen bag adfærden frem for adfærden isoleret set.

Vold som Udtryksform har beskrevet SBU's arbejde med Low Arousal