Specialområderne i Region Midtjylland skal målrettet være med til at skabe en stærkere videnskultur og vidensplatform for det faglige arbejde i det enkelte område og på tværs af områderne ved at opsamle viden, der skal formidles og omsættes til bedre og mere effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

Specialområde Børn og Unge (SBU) ønskede i den sammenhæng at igangsætte implementering af konflikthåndteringsmetoden Low Arousal, for bl.a. at nedbringe antallet af magtanvendelser.

SBU råder selv over en afdeling, som har arbejdet med Low Arousal, inden det blev besluttet at udrulle projektet i hele specialområdet. Erfaringer derfra viser et betydeligt fald i antallet af magtanvendelser til gavn for borgerne såvel som personale.

Interessen for at undersøge effekten fra tilsvarende steder fik Specialområde Børn og Unge til at kontakte et eksternt botilbud, som også har erfaring med Low Arousal. Resultaterne viste sig at være de samme. Færre frustrationer hos borgerne og derved mindre vold, hvilket også kunne aflæses på tilfredse og engagerede medarbejdere.

Genstandsfeltet for undersøgelsen har været 3 afdelinger i SBU - henholdsvis Himmelbjerggården, Kløvhøj og Skovhuset. Baggrunden for udvælgelsen af disse afdelinger som genstandsfelt har været, at deres målgruppe inkluderer borgere med en høj kompleksitet og meget udfordrende adfærd, hvorfor der forventes at være megen data i form af indberetninger og hændelser at kunne måle på.

Derudover har der været fokus på, at man kiggede på afdelinger, der havde forskellige del-målgrupper. Altså borgere med forskellige udfordringer i forhold til deres udviklingsniveau og psykosociale problemstillinger. Det er ønsket at undersøge, om Low Arousal har lige stor effekt på alle delmålgrupperne, eller om der er nogle, som responderer markant i forhold til andre.

Derudover er der tale om forskellige medarbejdergrupper og forskellige kulturer, hvilket giver forskellige forudsætninger for at kunne anvende Low Arousal metoden. Nogle medarbejdere har arbejdet struktureret efter andre tilgange, andre har tidligt taget tankerne bag Low Arousal ind i deres refleksioner omkring borgerne. Det forventes derfor, at afdelingernes udgangspunkt for implementeringsprocessen er forskellige.

Tallene i rapporten er en opgørelse på samtlige afdelinger. Rapporten beskriver samtidig et udviklingsprojekt med udvalgte afdelinger, hvor der var mulighed for at gå bagom tallene ved at lave interviews mv.