Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP).

KRAP er et integreret socialpædagogisk system, som udspringer af mange års praksiserfaring. 

Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – uden at benægte, at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov. 

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. KRAP indeholder analyser, metoder og værktøjer, som erfaringsmæssigt "virker".