I foråret 2012 gennemførte Danske Regioner en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til beboere på sociale botilbud.

Alle forældre til børn og unge på de Regionale døgninstitutioner blev bedt om at udfylde et spørgeskema. Undersøgelsen blev gennemført elektronisk og helt anonym.

Formålet med undersøgelsen var, at 

  • få viden om forældres oplevelser og vurdering
  • afdække, hvor der er behov for forbedringer
  • medvirke til kvalitetssikring samt løbende udvikling og forbedring af tilbuddene

Resultatet

Her kan du se resultaterne fra nogle af afdelingerne i SBU:

Fenrishus (pdf) 
Møllebækken (pdf) 
Ulriksdal (pdf)  
Region Midtjyllands samlede resultat  (pdf)  
Landsrapport  (pdf)

Kontakt:

Lis Boje
Kvalitetskoordinator
Tlf.: 7847 8218
E-mail: linie1@rm.dk